Norges første klimaskog under vannForskning på reetablering av tareskogEn viktig faktor i kampen mot klimaendringer

HVEM ER VI?

Norges første klimaskog under vann

Trefadder lanserer Norges første klimaskog under vann gjennom navnet Tarefadder. Grunnet overfiske på 70-tallet har populasjoner av kråkeboller nedbeitet nesten all tareskog fra Trøndelag til Finnmark. Dette er en enorm økologisk katastrofe som har medført tap av millioner bundet CO2 og et artsmangfold som er enda høyere enn tropeskoger.

HVA GJØR VI?

Våre marine aktiviteter

Tareskogen er havets eget matfat, leveområde og renseanlegg, og skaper samtidig et unikt økosystem med et mangfold av arter.

Vi har satt oss som oppgave å restaurere tareskogen i Nord-Norge. Ødelagte økosystemer skal bli gjenskapt og gi et yrende liv i havet. Ved dyrking av makroalger settes det ut kulturer med tare som er nær havoverflaten. Makroalger trives best langt ute på havet der temperaturene er mer stabile, og vannet er klarere enn langs kysten.

BLI TAREFADDER

Bli Tarefadder-partner

Tarefadder skal, sammen med utvalgte partnere, restaurere tareskog i Nord-Norge. Dette vil gjenskape et nytt, friskt økosystem og binde store mengder CO2.