Bli Tarefadder

Bidra som partner

RESTAURERING AV TARESKOG

Bli Tarefadder-partner

Tarefadder skal, sammen med utvalgte partnere, restaurere tareskog i Nord-Norge. Dette vil gjenskape et nytt, friskt økosystem og binde store mengder CO2.

Vi ser fortsatt etter å hente inn nye partnere, med ulike utgangspunkt, som vil støtte vårt arbeid. Prosjektet har behov for både finansielle ressurser og kompetanse fra relaterte næringer. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Ditt bidrag

 • Ekspertise eller interesse for reetablering av maritime økosystemer
 • Bidrag med utstyr eller kompetanse
 • Finansiell støtte for reetablering av tareskog
 • Intern og ekstern profilering av prosjektet

Vårt bidrag

 • Identifisere og kartlegge områder som er aktuelle for reetablering av tareskog
 • Fjerne kråkeboller
 • Reetablere tareskog
 • Overvåking og evaluering
 • Dokumentere karbonfangst
 • Biologisk verdiskapning
 • Prosjektportal, informasjonsmateriell, dokumentasjon og aktiv deltakelse