Hvem er vi?

Norges første klimaskog under vann

Norges første klimaskog under vann

Havet utgjør størstedelen av Norges kontinentalsokkel. Faktisk er områdene under vann nesten 6 ganger større enn det som er over havoverflaten. I tusenvis av år har havet vært den viktigste næringen for de som bor langs kysten. Men årtier med overfiske har utfordret det biologiske mangfoldet i havet. Samtidig har havet blitt forsuret av global forurensing og klimaendringene har ført til et varmere hav her i nord.

Sunnstraumen-05-09-2019_25

Bakgrunn

Fra 1950-tallet og utover har fiskeflåten langs norgeskysten kontinuerlig blitt modernisert og effektivisert. Dette har ført til overfiske av flere bestander, som steinbit og torsk. Steinbiten er kråkebollens største naturlige fiende. Så mens det ble mindre steinbit, har kråkebollene kunnet formere seg fritt.

Det er estimert at kråkebollene har spist opp 5 millioner kvadratmeter med tareskog. Denne skogen vokser ikke opp igjen uten hjelp, så kråkebollene etterlater seg et ørkenlandskap på havbunnen. Fjerningen av tareskogen har fått store og negative følger for planter, smådyr og fisk i havet og også vi som bor på land har startet å merke konsekvensene av et stadig mer livløst hav.

Grunnet overfiske på 70-tallet har populasjoner av kråkeboller nedbeitet nesten all tareskog fra Trøndelag til Finnmark. Dette er en enorm økologisk katastrofe som har medført tap av millioner bundet CO2 og et artsmangfold som er enda høyere enn tropeskoger.

Trefadder og Tarefadder

Trefadder er et norsk initiativ for å bygge norsk klimaskog. Vi samarbeider med gårder over hele landet for å skape et bedre klima og flere lokale arbeidsplasser. Planting av trær i norske klimaskoger er et effektivt, godt og rimelig alternativ til internasjonale klimakvoter. Gjennom vår plattform for treplanting og salg av karbonfangst fra norske klimaskoger, kan bedrifter og privatpersoner bli klimanøytrale.

Skogene våre binder mye CO2, men det er først om noen år at trærne blir så store at de klarer å binde virkelig store mengder. Derfor starter vi nå Tarefadder, vår egen skog under havoverflaten. Vi tror at lokale og nasjonale tiltak i norske hav skaper gode forutsetninger for å et sunt marint liv og biologisk mangfold.

Mens Trefadder planter grønne skoger, skal Tarefadder dyrke blå skoger. Dyrking av tare betyr at vi oppnår raskt CO2-opptak og karbonbinding i biomasse. I de nærmeste årene vil vi binde tusenvis av tonn CO2 gjennom ulike marine aktiviteter.

Forskningspartnere

Forskning på reetablering av tareskog
Sammen med Norges fremste marinebiologer arbeider vi for å bevare verdiene som havet gir.

Tarefadder vil, i samarbeid med, blant annet NIVA forske på metoder for å reetablere denne tapte tareskogen. Gjennom å lykkes i større skala kan vi bidra til et reetablert marint økosystem og bli et viktig innslag i kampen mot klimaendringene.

Målsetning

Tarefadder har som langsiktig mål at etablering av tapt tareskog langs norskekysten skal gi et betydelig klimabidrag. Reetablering av tareskog krever en ny standard for koordinering og dokumentasjon av aktiviteter og effekter.

Vi har satt oss som oppgave å restaurere tareskogen i Nord-Norge. Ødelagte økosystemer skal bli gjenskapt og gi et yrende liv i havet. Tareskogen binder store mengder av CO2 og samtidig bidra til et pusterom i klimakrisen.